Výtvarný

Malování je snadné, když neumíte malovat.

Jakmile se to naučíte, je tomu právě naopak.

Edgar Degas

Výtvarný obor nabízí rozmanité výtvarné techniky:

Plošná tvorba

  • kresba (tužkou, rudkou, uhlem, perokresba, kresba dřívkem, štětcem, fixy.....)
  • malba (temperou, akvarelem, pastelem)
  • grafika (rytá kresba, monotyp, tisk z koláže, tisk z šablon, papírořez , linoryt, papíroryt, suchá jehla, xeroxová grafika....)

Prostorová tvorba

  • práce se dřevem, sádrou, keramickou hlínou (možnost vypálení v elektrické peci)
  • objekty z drátů, papíru a jiných netradičních materiálů

Objektová a akční tvorba

  • zahrnuje kontakty s materiálem, věcmi i prostředím, aktivity v krajině

Výtvarná kultura

  • výuka dějin výtvarného umění od pravěku po současnost

Výtvarný obor je přístupný všem věkovým kategoriím, tzn. od 6 let až po dospělé. Výuka probíhá formou tříhodinového bloku jedenkrát týdně.

Studenty a studentky připravujeme ke studiu na středních a vysokých školách s výtvarným zaměřením. Výtvarný obor pořádá pravidelně výstavy v rámci hudebních koncertů žáků ZUŠ, práce žáků výtvarného oboru jsou součástí výzdoby školy i poboček. Žáci mají možnost účastnit se výtvarných soutěží.

Vyučující výtvarného oddělení:

MgA. Soňa Valentová