Sólový zpěv a sborový zpěv

SÓLOVÝ ZPĚV

Od nepaměti je zpěv nejpřirozenějším projevem člověka. Zpěvnost národa je známkou jeho hudebnosti. Bohatství lidových písní je základem i dokladem jeho hudební kultury. Kultivovaný pěvecký projev je nejvýraznějším hudebním vyjadřovacím prostředkem, který se uplatňuje v hudbě všech žánrů a stylů.

Hlas je pro nás nejen nástroj, jímž můžeme vyluzovat různé zvuky, ale hlavně je to součást naší osobnosti. Je to malý křehký sval, který potřebuje šetrné zacházení, proto jsou pro zpěv velice důležitá správná dechová cvičení a postupné hlasové rozeznění.

Hlavním úkolem sólového zpěvu je především radost ze zpívaných písní, které jsou nám blízké. Studium sólového zpěvu žákům nabízí získání odborných dovedností, které mohou podle svých schopností uplatnit buď jako amatéři v různých skupinách, ansámblech, či si mohou zvolit profesionální cestu.

Učitelé pěveckého oddělení poskytují zájemcům základy pěveckých dovedností a hudebního vzdělání, jež povede k samostatnému hudebnímu projevu žáka. Cílem učitele zpěvu je předat žákům praktické, ale i teoretické dovednosti, které jsou základem dobré techniky zpěvu. Žáci se učí poslouchat svůj hlas, uvědomovat si jeho kvalitu a ovládat svůj hlas ve všech hlasových polohách.

Sólový zpěv je vyučován individuálně, nebo ve skupince dvou, výjimečně tří dětí.

Vyučující oddělení sólového a komorního zpěvu:

Bc. Petra Kubátová Šišková

Mgr. Romana Myšáková

PhDr. Gabriela Němcová, Ph.D.  

Mgr. Monika Sychrová