Kytara

Proč hrát na kytaru?

Jedno z nejoblíbenějších oddělení hudebního oboru ZUŠ je oddělení strunných nástrojů a k nim patřící výuka hry na kytaru. Hra na kytaru je velmi příjemná aktivita, kterou v souvislosti s hudbou může dítě dělat. Zahrát si oblíbené skladby sám, či s kapelou, je velmi povzbuzující. K tomu, aby žák začal takto muzicírovat, potřebuje znát určité hudební znalosti, které získá během studia v ZUŠ. Již po několika hodinách zvládne žák zahrát jednoduché lidové písničky i s doprovodem akordů.

Kytara je soběstačný nástroj, který se využívá jako nástroj sólový i doprovodný. Lze ji uplatnit v klasické hře, folku, country, popu, jazzu a v rockové hudbě.

Na naší škole se snažíme propojit klasikou hru na kytaru s nácvikem doprovodů ke zpívaným písním. Žáci se učí hrát podle notového zápisu a také podle akordových značek. Výuka probíhá individuálně (u nižších ročníků ve dvojicích) jednou týdně.Zkušenější žáci jsou začleněni do kytarových nebo vokálně-instrumentálních souborů, což je velmi dobrou průpravou k souhře a zároveň největší osobní odměnou za jeho dosavadní systematickou přípravu.

Kytarový soubor Jáchyma Janypky hraje úpravy skladeb skladatelů různých časových období a úpravy latinsko-amerických písní. Soubor využívá klasické kytary, sopránové kytary z dílny kytaráře Jaroslava Johna, které jsou laděné o oktávu výše a kytary basové.

Při interpretaci skladeb jazzových nebo rockových si mohou žáci zahrát také na kytaru elektrickou nebo elektroakustickou.

Instrumentální soubor Marcely Kučerové hraje v sestavě elektrická nebo elektroakustická kytara, basová kytara, bicí, klávesy a zpěv. Na repertoáru souboru jsou úpravy popových nebo rockových skladeb z dílny českých a zahraničních autorů.

Začít hrát na kytaru není nikdy pozdě. Přijímáme žáky již od prvních tříd, ale též žáky starší. Kytara se vyučuje v Dolním Újezdě a na všech pobočkách v Morašicích, v Sebranicích a v Trstěnici.

Vyučující kytarového oddělení

Mgr. Romana Myšáková
Bc. Jáchym Janypka
Mgr. Lukáš Petráň, DiS.