Taneční

"Cval stranou, tombé pas de bourée, kyvadlový švih, zakopávaný běh, échappé......."

Že nevíte o čem je řeč? Nebo alespoň trochu tušíte?
Ano, mluvíme tu o tanci. Tento slovník se učí děti, které navštěvují výuku tanečního oboru v ZUŠ Dolní Újezd a denně prohlubují své pohybové dovednosti pod citlivým vedením zkušeného pedagoga. Děti ve věku 5 let tu mohou uskutečnit své první taneční krůčky a o pár let později již své první taneční představení na divadelních "prknech."
Taneční obor nabízí skvělou možnost, jak aktivně trávit svůj volný čas, něco nového se naučit a ještě k tomu získat fajn kamarády, protože taneční výuka probíhá formou kolektivního vyučování. 

V přípravné taneční výchově se děti naučí novým pohybovým dovednostem. Výuka probíhá formou hry. Děti se učí ovládat správné držení těla, koordinaci, prostorové a hudební cítění. Poznávají a ovládají jednotlivé části těla, učí se pracovat s dechem. Taneční průprava upevňuje správné držení těla, zvyšuje celkovou pohyblivost, obratnost a koordinaci pohybu. Dále se studium dělí na sedm ročníků I. stupně a čtyři ročníky II. stupně. Lidový tanec učí zvládnout základní kroky, charakteristické pro české a moravské lidové tance. Počínaje 3. ročníkem se vyučuje současný tanec, který rozvíjí taneční projev dětí, prohlubuje jejich prostorové a hudební cítění, uvolňuje jejich tvořivé schopnosti, hledá pohyb pro vyjádření soudobé hudby a vlastních námětů.
Klasická taneční technika rozvíjí taneční vyspělost žáků, upevňuje správné držení těla, zdokonaluje pohyby dolních a horních končetin, prohlubuje pohybovou koordinaci, rovnováhu, smysl pro přesnou formu a čistotu vedení pohybu. Učí pohybové kázni vytrvalostí a vůlí. Na II. stupni se vyučuje současný, lidový a klasický tanec. Výuka je zaměřena k dokonalejšímu zvládnutí taneční techniky a klade důraz na osobitý taneční projev.

Největší odměnou pro všechny žáky, kteří navštěvují ZUŠ, jsou samozřejmě různá vystoupení, soutěže a taneční přehlídky, kde mohou zúročit vynaložené úsilí a předvést své dovednosti.

Srdečně Vás zveme na naše vystoupení a těšíme se na shledanou v tanečním oddělení. 

Vyučující tanečního oddělení:

BcA. Anežka Kučerová - výuka v Dolním Újezdě /mateřská dovolená 

Eliška Drobná, DiS. - výuka v Dolním Újezdě, v Morašicích, v Trstěnici, v Sebranicích