Školné
platné pro školní rok 2017/2018

                                                     částka za měsíc        částka za pololetí

Přípravná hudební výchova                  120.- Kč                   600.- Kč

Hudební obor - individuální výuka        170.- Kč                   850.- Kč

Hudební obor - skupinová výuka          160.- Kč                  800.- Kč

Výtvarný obor - přípravný ročník           120,- Kč                  600,- Kč

Výtvarný obor - 1. ročník                         140.- Kč                  700.- Kč

Výtvarný obor - od 2. ročníku                150.- Kč                   750.- Kč

Taneční obor - přípravný ročník             120.- Kč                   600.- Kč

Taneční obor - základní studiu               140.- Kč                   700.- Kč

Individuální hlasová výchova                 160.- Kč                   800.- Kč

Sborový zpěv                                           80.- Kč                   400.- Kč

Literárně dramatický obor                       100.- Kč                  500.- Kč

  • Úplata za vzdělání se hradí pololetně, v termínech určených vedením školy.
  • Úplatu lze provést převodem z účtu nebo v kanceláří školy.
  • Každý žák obdrží platební příkaz, který obsahuje datum výběru školného a částku k zaplacení.
  • Při zájmu o platbu převodem z účtu, kontaktujte ekonomku školy p. Půlkrábkovou a ta Vám sdělí variabilní symbol a číslo účtu školy.
  • Pokud je učitel nemocen, žák navštěvuje hudební nauku, souborovou hru a úplata se nevrací.
  • Ukončí-li žák vzdělávání v průběhu 1. nebo 2. pololetí, úplata za vzdělání se nevrací, pouze v případech dlouhodobé nemoci, změny bydliště.
  • Neuhradí-li žák včas úplatu za vzdělání, škola ho dvakrát písemně napomene. Pokud ani poté nedojde k úhradě, následuje vyloučení žáka ve správním řízení.