Morašice

Abychom předešli zdlouhavému dojíždění žáků za uměleckým vzděláváním z Morašic do hudebních škol v okolních městech, založila ZUŠ Dolní Újezd odloučené pracoviště v budově Masarykovy Základní školy v Morašicích. 

Co můžeme žákům nabídnout?

Nabízíme výuku hry na klavír a elektrické klávesy, výuku hry na housle, kytaru klasickou a elektrickou, zobcovou flétnu sopránovou, altovou a na flétnu příčnou, hry na klarinet a saxofon, hry na akordeon. Dále se mohou žáci věnovat pěvecké a hlasové výchově při výuce sólového zpěvu. Součástí individuální výuky na hudební nástroj je také jedna vyučovací hodina hudební nauky týdně, která probíhá kolektivně.

Získané zkušenosti hry na jednotlivé nástroje mohou žáci nadále rozvíjet v souborové a komorní hře. Je možné navštěvovat soubor flétnový, kytarový soubor, komorní hru na příčnou flétnu a čtyřruční hru na klavír. Výuka keyboardů probíhá na nástrojích značky YAMAHA, které jsou doplňovány novými modely. Po dohodě je možné zapůjčit k domácí přípravě tyto nástroje: příčnou flétnu, zobcovou flétnu, kytaru, akordeon či housle. Dále nabízíme poradenskou službu při výběru a nákupu hudebních nástrojů

V nabídce naší školy je rovněž výuka v tanečním oboru. 


Vyučující:

Marcela Kohoutová - hudební obor: zobcová flétna, přípravná hudební výchova

Dagmar Lapáčková - hudební obor: klavír, korepetice

Bc. Lukáš Petráň, DiS. - hudební obor: kytara, elektrická kytara

Štěpán Kvoch, DiS. - housle

MgA. Ivana Reichová - hudební obor: příčná flétna, zobcová flétna 

Mgr. Monika Sychrová - klávesy, klavír, hudební nauka, sólový zpěv

Eliška Drobná, DiS. - taneční obor

Jaroslava Němcová, DiS, - akordeon, klavír, klávesy