Sebranice

Kde pobočka ZUŠ v Sebranicích působí?

Základní umělecká škola působí v prostorách Základní školy Sebranice ve dvou třídách umístěných ve druhém poschodí. V těchto učebnách se žáci vzdělávají v oboru hudebním, tanečním a výtvarném, výukou rozšiřujeme nadání a talent dle zájmů dítěte.

A co našim žákům nabízíme?

V současné době se mohou naši žáci vzdělávat v oboru hudebním, konkrétně ve hře na klavír, na klávesy, na housle, na zobcovou flétnu, na příčnou flétnu, na klarinet, na saxofon, na trubku a ve hře na kytaru. Nově též v sólovém zpěvu. Pokud si děti vyberou vzdělávání ve výtvarném oboru - mají k dispozici třídu výtvarného oboru, která zároveň slouží jako učebna hudební nauky. Ve druhé učebně se vyučuje hře na jednotlivé hudební nástroje. Pro výuku tanečního oboru škola využívá prostoru sálu v místním Kulturním domě.

Po dohodě je možné zapůjčit k domácí přípravě tyto nástroje: příčnou flétnu, zobcovou flétnu, elektronické klávesy, kytaru či housle, sólový zpěv, výuka hry na bicí, hra v hudebních souborech.  Dále nabízíme poradenskou službu při výběru a nákupu hudebních nástrojů.

Vyučující:

PhDr. Gabriela Němcová, Ph.D. - hudební obor: hra na klavír, sólový zpěv, korepetice

Dagmar Lapáčková - hudební obor: hra na klavír

Bc. Jáchym Janypka - hudební obor: kytara

Mgr., BcA. Václav Metoděj Uhlíř, Ph. D. - hudební obor: klavír, korepetice

Bc. Petra Kubátová Šišková - hudební obor: sólový zpěv

Marcela Kučerová, DiS. - hudební obor: trubka, zobcová flétna, klávesy, tuba, hudební nauka

Petr Kazda - hudební obor:  bicí

Mgr. Radka Nepauerová - hudební obor: klávesy, klavír, zobcová flétna, lesní roh/ PN

MgA. Ivana Reichová - hudební obor: zobcová flétna, hoboj, klávesy, klavír

Jaroslava Němcová, DiS. - hudební obor: akordeon, klavír, klávesy

Štěpán Kvoch, DiS. - housle 

MgA. Soňa Valentová - výtvarný obor