Housle

Housle

Housle jsou strunný smyčcový hudební nástroj, jejichž tón je velice blízký lidskému zpěvu. Nejsou ani moc těžké, ani velké. Proto je možné na ně hrát kdekoliv, například venku u táboráku nebo v kostele při svatebním obřadu. Jsou nepostradatelnou součástí symfonických orchestrů. Hraje se na ně také v mnoha hudebních skupinách, ve kterých často houslista při hře zároveň zpívá.

Housle jsou uměleckým dílem, protože jsou vzhledově krásné. Svůj nynější tvar získaly v 16. století v severní Itálii. Nejvíce ceněné housle pro nejkrásnější zvuk pocházejí z houslařských dílen Niccola Amatiho, Antonia Stradivariho, Andrea Guarneriho a Giuseppe Guarneriho del Gesú, kteří působili v Itálii na přelomu 17. a 18. století. V České republice nyní působí houslaři například v Pardubicích, Hradci Králové, Brně nebo v Praze.

Světově nejproslulejším houslovým virtuosem všech dob je Niccolo Paganini (1782-1840). K českým slavným houslistům dnešní doby patří Pavel Šporcl, který hraje na housle s modrým zbarvením, Ivan Ženatý, Václav Hudeček a Josef Špaček.

Začít se učit hrát na housle je vhodné nejdříve v pěti až šesti letech. Při hře na housle se postupně žákům rozvíjí hudební sluch, rytmické cítění, hudební paměť a představivost i pohybová koordinace. V ZUŠ jsou k dispozici housle, které si mohou žáci zapůjčit. V rámci studia houslisté hrají písně lidové i umělé a skladby z vážné hudby. Houslisté na koncertech ZUŠ vystupují za doprovodu houslí nebo klavíru. Ve vyšších ročnících hrají také v hudebních souborech společně s dalšími žáky – houslisty, flétnisty, kytaristy a klavíristy.

Zaujaly tě housle a líbí se ti jejich zvuk? Chceš se stát Paganinim 21. století, hrát v symfonickém orchestru nebo v hudební skupině? Pak vzhůru do ZUŠ Dolní Újezd, popřípadě na pobočky ZUŠ v  Morašicích, Sebranicích a Trstěnici.

Vyučující hry na housle:

Štěpán Kvoch, DiS,