IHN pro rok 2021/2022

ŽÁDOST, TERMÍNY PŘEZKOUŠENÍ

Žádost : individuální hudební nauka, individuální hudební praktikum jsou k dispozici na webu v sekci VÍCE.  (zde je k dispozici náhled s informacemi). Příjem žádostí je k 1. 10. 2021 ukončen. 


                                                                     

INDIVIDUÁLNÍ STUDIUM HUDEBNÍ NAUKY

  • Žák si vyzvedne formulář žádosti o individuální výuku, vyplní a odevzdá v ředitelně ZUŠ, případně třídnímu učiteli nebo učiteli hudební nauky.
  • Žák se u příslušného učitele Hudební nauky informuje ohledně pracovního sešitu HN, se kterým bude pracovat po celý rok, Pracovat bude vždy dle informací, které jsou uvedený v žákovském sešitě Hudební nauky (po přihlášení do IZUŠ)
  • Žák se dostaví k písemnému přezkoušení v níže uvedených termínech, prosíme žáky, aby předem nahlásili čas zkoušky, a to buď emailem nebo SMS zprávou vyučujícímu HN.

TERMÍNY PŘEZKOUŠENÍ INDIVIDUÁLNÍ HUDEBNÍ NAUKY                                                                                                                                    VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022:


DOLNÍ ÚJEZD - p. uč. EDITA HRDINOVÁ tel. 736 261 102

1. pololetí

Středa 24. 11. 2021 - od 13:00 do 16:00 hodin

Středa 12. 01. 2022 - od 13:00 do 16:00 hodin

2. pololetí

Středa 23. 03. 2022 - od 13:00 do 16:00 hodin

Středa 18. 05. 2022 - od 13:00 do 16:00 hodinMORAŠICE - p. uč. MONIKA SYCHROVÁ tel. 732 932 562

1. pololetí

Úterý 23. 11. 2021 - od 13:30 do 15:30 hodin

Středa 24.11. 2021 - od 13:30 do 15:30 hodin

Úterý 11. 01. 2022 - od 13:30 do 15:30 hodin

Středa 12. 01. 2022 - od 13:30 do 15:30 hodin

2. pololetí

Úterý 22. 03. 2022 - od 13:30 do 15:30 hodin

Středa 23. 03. 2022 - od 13:30 do 15:30 hodin

Úterý 17. 05. 2022 - od 13:30 do 15:30 hodin

Středa 18. 05. 2022 - od 13:30 do 15:30 hodinTRSTĚNICE - p. uč. ROMANA MYŠÁKOVÁ tel. 731 474 830

1. pololetí

Středa 24. 11. 2021 - od 14:00 do 16:00 hodin

Středa 12. 01. 2022 - od 14:00 do 16:00 hodin

2. pololetí

Středa12. 03. 2022 - od 14:00 do 16:00 hodin

Středa 18. 05. 2022 - od 14:00 do 16:00 hodin


SEBRANICE - p. uč. MARCELA KUČEROVÁ tel. 732 204 410

1. pololetí

Úterý 23. 11. 2021 - od 14:00 do 17:00 hodin

Úterý 11. 01. 2022 - od 14:00 do 17:00 hodin

2. pololetí

Úterý 22. 03. 2022 - od 14:00 do 17:00 hodin

Úterý 17. 05. 2022 - od 14:00 do 17:00 hodin

1. pololetí

Čtvrtek 25. 11. 2021 - od 14:00 do 17:00 hodin

Čtvrtek 13. 01. 2022 - od 14:00 do 17:00 hodin

2. pololetí

Čtvrtek 24. 03. 2022 - od 14:00 do 17:00 hodin

Čtvrtek 19. 05. 2022 - od 14:00 do 17:00 hodin


  • Na základě písemných přezkoušení bude řádně klasifikován známkou na vysvědčení.
  • Pokud žák nesplní nějaké z uvedených podmínek pro individuální výuku studia, bude vyloučen z programu Individuální Hudební nauky a bude povinen navštěvovat standardní hodiny hudební nauky.