Klavír

"Krásný instrument, piano"

Když jdete kolem ZUŠ, zpomalíte krok, protože Vás zastavují tóny, které slyšíte z oken budovy. Některé tóny jsou ještě nesmělé, váhavé. Z jiného okna odvážné, připravené na cestu, na cestu svízelnou, namáhavou, ale také radostnou a plnou očekávání. Napadne Vás jistě, zdali tu nehraje první tóny budoucí muzikant, který naučí své okolí milovat hudbu, který dokáže, že bez hudby by bylo na světě smutno.

Klavír je strunný hudební nástroj klávesový. Je sice složitý a náročný, ale velmi rozšířený a oblíbený. Je nepostradatelný na koncertním pódiu, při domácím muzicírování i v hudebním školství. Existuje spousta skladeb pro klavír pro hráče každé pokročilosti a každého stylu - od klasické hudby až po rockovou. I děti, které jsou na svůj věk malé, mohou čerpat hluboké uspokojení, a tedy i motivaci ze zvuků, jež dokážou vyloudit na tak mocném nástroji.

Výuka hry na klavír je určena pro děti od šesti let. Mohou začínat i děti mladší, avšak hudebně a rozumově vyspělé. Na počátku studia absolvují jeden až dva roky přípravnou hudební výchovu, následně I. stupeň /7 let/ a II. stupeň /4 roky/. Na konci každého ročníku se koná závěrečná postupová zkouška.

V individuální lekci se seznamují se základními druhy techniky a učí se stylové interpretaci skladeb různých období. K vyučování hry na klavír náleží také čtyřruční hra, elementární improvizace, hra z listu a od 4. ročníku doprovod či komorní hra, hra v orchestru. Zde najdou žáci široké uplatnění svých znalostí a dovedností, mohou se přesvědčit o svých kvalitách a rozhodnout, která disciplina jim vyhovuje nejvíce a té se pak věnovat intenzivněji. Často doprovází své spolužáky sólisty, zapojují se do komorní hry koncertantního obsazení, spolupracují s tanečním oborem, hudební naukou, školním instrumentálním souborem, se zpěváky.

Talentovaní žáci mohou pokračovat dále ve studiu na konzervatoři, na pedagogické fakultě, nebo na jiném typu školy s hudebním zaměřením.

" Víte, ono být dobrý pianista je mnohem větší dřina než být ministrem zahraničních věcí. Taky to musí zkoušet furt znova. Jenže takový pianista to musí všecko udělat sám, bez radů a bez sekretářů. Já byl moc líný na cvičení. Ale jestli jsem byl někdy v životě šťastný, tak to bylo, když jsem seděl u klavíru. To já i teď, když jsem toho už moc a moc let nechal, když se někde octnu s pianem, musím sednout a zabrnkat si aspoň pár taktů. Krásný inštrument, piano" říká Jan Masaryk v jednom z rozhovorů s Viktorem Fischlem.

A o to přece jde, abychom měli útočiště, místo, kde budeme šťastní. Jestli tím místem bude klavír a hudba, pak té dřiny nemusíme litovat. Naopak! Je to dobře strávený čas a výtečně investovaná energie. Nemyslíte?

Vyučující hry na klavír:

Mgr. Jana Frišová

BcA. Kateřina Greplová, DiS. / mateřská dovolená 

Mgr. Edita Hrdinová Keprtová

Dagmar Lapáčková, dipl. umělec

Anna Magdalena Lapáčková

Mgr. Monika Sychrová 

PhDr. Gabriela Němcová, Ph.D.

Mgr. Radka Nepauerová / PN

Veronika Leksová. DiS.  

Jaroslava Němcová, DiS. 

Mgr., BcA. Václav Metoděj Uhlíř, Ph.D.