ZÁPIS DO ZUŠ                          Přijímací řízení

kritéria platná pro školní rok 2023 / 2024


              Přijímací řízení   pro školní rok 2023/2024                   bylo ukončeno. 

Zápis probíhal ve dvou termínech: 

7. 6. a 8. 6. 2023 od 13:00 do 16:00 hodin


Průběh zápisu: 

Na základě vámi vyplněné přihlášky budete pozvání k talentové zkoušce, na konkrétní den. 

Po absolvovaném zápisu u nás ve škole, kdy si s vašimi dětmi popovídáme, budete informovaní o přijetí Vašeho dítěte prostřednictvím vyjádření, které obdržíte na emailovou adresu uvedenou v elektronické přihlášce (prosíme o kontrolu správnosti emailové adresy). vyjádření obdržíte po ukončení zápisu pro příští školní rok nejpozději do 30. 6. 2023. Tento den je též posledním dnem pro stávající žáky k možnosti podání písemné odhlášky. 

Pro přijetí žáka je důležitá: volná kapacita školy, rovněž výsledek přijímací zkoušky  a též splnění podmínky dovršení věkové hranice uchazeče (5ti let a výše) nejpozději k 1. 9. 2023. Všem zákonným zástupcům nově přihlášených žáků bude doručeno rozhodnutí o přijetí. 

V loňském roce jsme při zápisu zaznamenali obrovský zájem o studium v naší škole. Tento zájem pokračuje i v tomto roce. Velmi děkujeme za Vaši důvěru a za Váš zájem. Bohužel přijetí žáka je rovněž podmíněno volnou kapacitou školy, která je dána zřizovatelem  a MŠMT. Stanovená kapacita žáků uvedená ve školském rejstříku (450 žáků) je nepřekročitelná. 

Omlouváme se všem zájemcům, které jsme museli bohužel zklamat rozhodnutím o nepřijetí pro školní rok 2023/2024.                                    Vaši přihlášku evidujeme jako platnou pro  následující školní rok 2024/2025, v režimu čekatelů. Dejte nám prosím vědět, zda Váš zájem stále trvá. Před zahájením příjímacího řízení pro školní rok 2024/2025 budete osloveni s nabídkou ke studium v naší škole prostřednictvím kontaktních emailů.

Děkujeme za pochopení.                 VELMI NÁS TĚŠÍ VÁŠ ZÁJEM O VÝUKU             V NAŠÍ ŠKOLE. 

Níže uvedené požadavky jsou uveřejněny zejména pro seznámení a pro posouzení zájmu vašich dětí.  Určitě se však budeme společně moc těšit na setkání u nás v ZUŠce. 

Požadavky pro jednotlivé studijní obory 

Hudební obor:

Ověření hudebního sluchu, rytmického cítění a motorických schopností (zpěv libovolné písně přiměřené věku uchazeče, opakování jednoduchého melodického útvaru na slova).

Výtvarný obor:

Výtvarné cítění (cit pro linii, tvar a barvu), zralost výtvarného projevu na zadané téma (samostatnost, vyjádření myšlenky, využití vlastní fantazie).

Taneční obor:

Ověření pohybových dovedností a fyzických předpokladů pro tanec (obratnost, pohybová koordinace). Rytmické, hudební a prostorové cítění.

Literárně-dramatický obor:

Komunikativnost, sociální zralost, pohybové dispozice, schopnost improvizace. Přednes uměleckého textu (próza, poezie) libovolného rozsahu.


Přijímání žáků je možné pouze do naplnění cílové kapacity školy, při splnění dovršení minimálního věku žáka - 5ti let , při splnění povinnosti vykonat přijímací talentovou zkoušku  Děkujeme za pochopení.