ZÁPIS DO ZUŠ                       Přijímací řízení

kritéria platná pro školní rok 2022 / 2023

              Přijímací řízení   pro školní rok 2022/2023                       je uzavřeno. 

Zápis probíhal ve dvou termínech: 

26. 5. -  27. 5. 2022 od 13:00 do 17:00 hodin

7. 6. - 8. 6. 2022 od 13:00 do 17:00 hodin

Na základě vámi vyplněné přihlášky jste byli pozvání k talentové zkoušce, na konkrétní den a na konkrétní hodinu. 

Po absolvovaném zápisu u nás ve škole, kdy jsme si s vašimi dětmi popovídali , budete informovaní o přijetí Vašeho dítěte prostřednictvím vyjádření, které obdržíte na emailovou adresu uvedenou v elektronické přihlášce (prosíme o kontrolu správnosti emailové adresy). vyjádření obdržíte po ukončení zápisu pro příští školní rok dne 30. 6. 2022. Tento den je též posledním dnem pro stávající žáky k možnosti podání písemné odhlášky. 

Pro přijetí žáka je důležitá: volná kapacita školy, rovněž výsledek přijímací zkoušky  a též splnění podmínky dovršení věkové hranice uchazeče (5ti let a výše) nejpozději k 1. 9. 2022. Všem zákonným zástupcům nově přihlášených žáků bylo doručeno rozhodnutí o přijetí. 

V letošním roce jsme při zápisu zaznamenali obrovský zájem o studium v naší škole. Velmi děkujeme za Vaši důvěru a za Váš zájem. Bohužel přijetí žáka je rovněž podmíněno volnou kapacitou školy, která je dána zřizovatelem  a MŠMT. Stanovená kapacita žáků uvedená ve školském rejstříku (450 žáků) je nepřekročitelná. 

Omlouváme se všem zájemcům, které jsme museli bohužel zklamat rozhodnutím o nepřijetí pro příští školní rok. Vaši přihlášku evidujeme jako platnou pro příští školní rok, v režimu čekatelů. V případě uvolnění místa budete obratem oslovení s nabídkou ke studium v naší škole.

Děkujeme za pochopení.  

 

                VELMI NÁS TĚŠÍ VÁŠ ZÁJEM O VÝUKU             V NAŠÍ ŠKOLE. 

Níže uvedené požadavky jsou uveřejněny zejména pro seznámení a pro posouzení zájmu vašich dětí.  Určitě se však budeme společně moc těšit na setkání u nás v ZUŠce. 

Požadavky pro jednotlivé studijní obory 

Hudební obor:

Ověření hudebního sluchu, rytmického cítění a motorických schopností (zpěv libovolné písně přiměřené věku uchazeče, opakování jednoduchého melodického útvaru na slova).

Výtvarný obor:

Výtvarné cítění (cit pro linii, tvar a barvu), zralost výtvarného projevu na zadané téma (samostatnost, vyjádření myšlenky, využití vlastní fantazie).

Taneční obor:

Ověření pohybových dovedností a fyzických předpokladů pro tanec (obratnost, pohybová koordinace). Rytmické, hudební a prostorové cítění.

Literárně-dramatický obor:

Komunikativnost, sociální zralost, pohybové dispozice, schopnost improvizace. Přednes uměleckého textu (próza, poezie) libovolného rozsahu.


Přijímání žáků je možné pouze do naplnění cílové kapacity školy, při splnění dovršení minimálního věku žáka - 5ti let , při splnění povinnosti vykonat přijímací talentovou zkoušku  Děkujeme za pochopení.