Přijímací řízení

kritéria platná pro školní rok 2020/2021

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

PŘIHLÁŠKY PODÁVEJTE PROSÍM POUZE ELEKTRONICKY 

https://www.izus.cz/

přihláška do ZUŠ

O přijetí Vašeho dítěte budete informováni prostřednictvím emailové zprávy.


VELMI NÁS TĚŠÍ VÁŠ ZÁJEM O VÝUKU V NAŠÍ ŠKOLE. 

Požadavky pro jednotlivé studijní obory ( pro vaše seznámení, posouzení).

Hudební obor:

Ověření hudebního sluchu, rytmického cítění a motorických schopností (zpěv libovolné písně přiměřené věku uchazeče, opakování jednoduchého melodického útvaru na slova).

Výtvarný obor:

Výtvarné cítění (cit pro linii, tvar a barvu), zralost výtvarného projevu na zadané téma (samostatnost, vyjádření myšlenky, využití vlastní fantazie).

Taneční obor:

Ověření pohybových dovedností a fyzických předpokladů pro tanec (obratnost, pohybová koordinace). Rytmické, hudební a prostorové cítění.

Literárně-dramatický obor:

Komunikativnost, sociální zralost, pohybové dispozice, schopnost improvizace. Přednes uměleckého textu (próza, poezie) libovolného rozsahu.


Přijímání žáků je možné pouze do naplnění cílové kapacity školy.  Děkujeme za pochopení.