ZÁPIS DO ZUŠ                       Přijímací řízení

kritéria platná pro školní rok 2022 / 2023

Přijímací řízení 

PŘIHLÁŠKY PODÁVEJTE PROSÍM POUZE ELEKTRONICKY

https://www.izus.cz/

přihláška do ZUŠ

Zápis bude probíhat ve dvou termínech: 

26. 5. -  27. 5. 2022 od 13:00 do 17:00 hodin

7. 6. - 8. 6. 2022 od 13:00 do 17:00 hodin

Na základě vámi vyplněné přihlášky vás pozveme k zápisu do naší ZUŠ :-), na konkrétní den a na konkrétní hodinu. Dveře budou otevřeny i těm, kteří nestihnou vyplnit přihlášku, ale bohužel se může stát, že budete muset chvíli počkat. 

Po absolvovaném zápisu u nás ve škole, kdy si s vašimi dětmi popovídají naši učitele, budete informovaní o přijetí Vašeho dítěte prostřednictvím vyjádření, které obdržíte na emailovou adresu uvedenou v elektronické přihlášce.  Vše po  ukončení zápisu pro příští školní rok  - nejpozději do 30. 6. 2022. 

Pro přijetí žáka je důležitá volná kapacita školy. 

Na všechny zvídavé zájemce se těšíme a rádi poradíme. 

 


               VELMI NÁS TĚŠÍ VÁŠ ZÁJEM O VÝUKU             V NAŠÍ ŠKOLE. 

Níže uvedené požadavky jsou uveřejněny zejména pro seznámení a pro posouzení zájmu vašich dětí.  Určitě se však budeme společně moc těšit na setkání u nás v ZUŠce. 

Požadavky pro jednotlivé studijní obory 

Hudební obor:

Ověření hudebního sluchu, rytmického cítění a motorických schopností (zpěv libovolné písně přiměřené věku uchazeče, opakování jednoduchého melodického útvaru na slova).

Výtvarný obor:

Výtvarné cítění (cit pro linii, tvar a barvu), zralost výtvarného projevu na zadané téma (samostatnost, vyjádření myšlenky, využití vlastní fantazie).

Taneční obor:

Ověření pohybových dovedností a fyzických předpokladů pro tanec (obratnost, pohybová koordinace). Rytmické, hudební a prostorové cítění.

Literárně-dramatický obor:

Komunikativnost, sociální zralost, pohybové dispozice, schopnost improvizace. Přednes uměleckého textu (próza, poezie) libovolného rozsahu.


Přijímání žáků je možné pouze do naplnění cílové kapacity školy.  Děkujeme za pochopení.