Trstěnice

Nejmladší pobočka ZUŠ Dolní Újezd, ve které se od září roku 2005 žáci vzdělávali v oboru hudebním a tanečním. Ve školním roce 2008/2009 byl poté obor taneční vystřídán oborem výtvarným. Ve školním roce 2020/2021 je opět výuka poskytována v hudebním oboru, tanečním i výtvarném oboru.

Co můžeme žákům nabídnout?

V současné době poskytuje dětem základní vzdělání místní základní škola. Naše pobočka nabízí v téže budově umělecké vzdělávání a celkový kultivovaný rozvoj osobnosti. Výukou rozšiřujeme nadání a talent dle zájmů dítěte v oboru hudebním, výtvarném a literárně dramatickém.

Z naší nabídky lze v hudebním oboru využít výuky hry na klavír, klávesy, zobcovou flétnu, příčnou flétnu, trubku, kytaru klasickou, kytaru elektrickou, saxofon, klarinet. Teoretické poznatky získají děti v předmětu hudební nauka.

Vyučující:

Marcela Kohoutová - hudební obor: zobcová flétna, klávesy

Jan Kazda - hudební obor: klarinet, saxofon

Bc. Lukáš Petráň, DiS. - hudební obor: kytara, elektrická kytara

Veronika Leksová, DiS. - hudební obor: akordeon, klavír

Novák Vlastimil - hudební obor: zobcová flétna, klávesy

Mgr. Myšáková Romana - hudební obor: kytara,  sólový zpěv, příčná flétna, hudební nauka

MgA. Ivana Reichová - zobcová flétna, příčná flétna

Štěpán Kvoch, DiS. - housle

Eliška Drobná, DiS. - taneční obor

MgA. Soňa Valentová - výtvarný obor