Dechové nástroje

Příčná flétna

Příčná flétna patří mezi dřevěné dechové nástroje, ale v dnešní době se flétny vyrábějí z kovu. Je tradičně zastoupena ve všech symfonických a dechových orchestrech, velké využití má i v komorní hudbě. Flétna má svůj krásný nezaměnitelný tón a patří mezi oblíbené nástroje, protože má velmi podobné hmaty jako její předchůdkyně flétna zobcová.

Vhodný věk pro začínajícího flétnistu/ku je kolem 10 let, ale s hraním na flétnu se může začít i kolem 8 let s pomocí zahnuté hlavice, která umožní mladému flétnistovi správně dosáhnout prsty na mechaniku (klapky). Hráči na příčnou flétnu se učí hrát sólově, s doprovodem klavíru, ve flétnovém souboru, popřípadě v souhře s dalšími nástroji jako je kytara či housle. V naší ZUŠ je možné flétnu zapůjčit.

Zobcová flétna

Zobcová flétna je nástroj staré tradice a bohaté literatury, která patří do skupiny dřevěných dechových nástrojů. Do této skupiny patří flétny vyrobené z plastu. Zobcová flétna je velmi oblíbeným nástrojem, může být považována za přípravný nástroj, na který mohou začít hrát děti od první třídy, ale i dříve (předškolní děti). Zobcovou flétnu vzhledem k pořizovací ceně si může pořídit opravdu každý začátečník.

Hra na dechový nástroj přispívá k tělesnému rozvoji a je prostředkem pro zlepšení dýchacích obtíží. Děti se učí lépe ovládat svůj dech a zvětšují tak vitální kapacitu plic. Zobcová flétna je rehabilitační pomůckou a zároveň ideálním nástrojem pro začátečníky, kteří po získání určitých základů mohou ve hře pokračovat nebo přejít ke hře na příčnou flétnu.

Vyučující oddělení dechových nástrojů dřevěných:

Jan Kazda  - zobcová flétna, klarinet, saxofon 

Marcela Kohoutová - zobcová flétna

Marcela Kučerová, DiS. - zobcová flétna

Vlastislav Novák - zobcová flétna

Mgr. Radka Nepauerová - zobcová flétna, lesní roh / mateřská dovolená

Zuzana Šímová - příčná flétna, zobcová flétna / dlouhodobá pracovní neschopnost

MgA. Ivana Reichová - zobcová flétna, hoboj, příčná flétna

Pozoun, tenor či trubka?

Trubka, podobně jako ostatní žesťové nástroje, má svůj původ ve hře na zvířecí rohy či duté zvířecí kosti. Primitivní trubky se objevily již ve středověku. Původně měly jiné funkce než hudebně-estetické. Povzbuzovaly odvahu útočících vojsk nebo doprovázely slavnostní okamžiky, jako byl příchod panovníka.

Ve středověku měla trubka důležitou úlohu při zahajování rytířských turnajů a poté při oslavě vítěze. Od 17. století našla trubka své místo v orchestru, jak dokazují díla J. S. Bacha nebo G. F. Händela. Původně to byla jedna "velká roura", která vydávala tón. Postupem času se začala ohýbat a zkracovat až do dnešní podoby.

Kdy je vhodné začít s hrou na plechový nebo-li žesťový nástroj?

Důležité pro budoucí žesťaře je, aby žák měl již vyrostlé druhé zuby. To je nezbytná podmínka pro stabilní tvar rtů a nátisku. Jako nejvhodnější přípravný nástroj se nabízí zobcová flétna, na které se žák naučí noty a správnému dýchání. Teprve potom žák přechází na žesťový nástroj dle nabídky školy. Nástroj je možné zapůjčit ve škole. Využití žesťových nástrojů je v současné době mnohostranné díky libovolné kombinaci těchto nástrojů.

Vyučující oddělení dechových nástrojů žesťových:

Marcela Kučerová, DiS. - trubka, tuba, tenor, lesní roh
Vlastislav Novák - trubka, tenor, pozoun

Mgr. Radka Nepauerová - zobcová flétna, lesní roh /mateřská dovolená