Umělecké vzdělání pro vaše děti
Naučíme vaše děti hrát na hudební nástroje, tančit, kreslit, hrát divadlo i zpívat.

Aktuality

ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

!!!! OPĚT ZMĚNA !!!! 

Vážení rodiče, milí žáci,

od středy 14. 10. 2020  se individuální výuka hudebního oboru v Základních uměleckých školách opět vrací k výuce DISTANČNÍ FORMOU. Pro domluvu distanční výuky vás budou informovat třídní učitelé. ¨

Tato situace nás velice mrzí, bohužel jí nemůžeme žádným způsobem ovlivnit. Budeme věřit, že po podzimních prázdninách se budeme moci vrátit k prezenční formě výuky. 

Dny 26. a 27. října 2020 jsou stanoveny jako dny volna a nebude probíhat ani distanční výuka.  

O všech případných změnách vás budeme informovat na našich stránkách nebo na školním fb. 

Děkujeme za pochopení a buďte s námi. 

Otevřený dopis ředitelů základních uměleckých škol 

v Pardubickém kraji

(dopis, který je reakcí na předcházející rozhodnutí Krajské hygienické stanice o  uzavření Základních uměleckých škol)

                                                                                                               °°°°°°

      Vážení, tímto chceme jako zástupci základních uměleckých škol Pardubického kraje vyjádřit zásadní nesouhlas s omezením provozu na základních uměleckých školách, spočívající v zákazu osobní přítomnosti žáků ve výuce. 

     Chápeme, že současná epidemiologická situace není jednoduchá, nicméně nevidíme žádnou logiku v přechodu na distanční výuku napříč všemi obory ZUŠ. Základní umělecké školy nejsou kroužky ani volnočasovou aktivitou. ZUŠ jsou školy, které podle školského zákona dodržují veškerá platná nařízení, zákony a vzdělávají své žáky dle rámcových vzdělávacích programů, stejně jako základní školy. Unikátní systém základních uměleckých škol dlouhodobě svojí kvalitou dosahuje jedinečných výsledků v rámci celosvětového srovnání. Tato kvalita je dána právě praktickou výukou pod vedením plně aprobovaných pedagogů, z nichž velká část jsou i profesionály ve svých uměleckých oborech. 

     Vedení škol spolu se svými pedagogy zvládají dodržovat veškerá epidemiologická opatření - výuky v rouškách, intenzivní větrání, dezinfekci prostorů a věcí častého dotyku, minimalizaci setkávání žáků ve společných prostorách, dostatečnou distanční vzdálenost během výuky. I my jsme stejně jako ZŠ schopni dočasně vyloučit zpěv při výuce hudební nauky a při pohybových aktivitách vést výuku venku. V nehudebních oborech vyučujeme ve skupinách o maximálním počtu 15 dětí, což je většinou ještě méně než v běžné třídě ZŠ. 

     Veškerá výuka na ZUŠ má ryze praktický charakter. Nekontaktní způsob výuky je ve všech oborech komplikovaný a dlouhodobě neudržitelný. Důsledkem bude markantní propad v kvalitě a dosažené úrovni vzdělání, která se promítne nejen do individuálních výsledků jednotlivých žáků ZUŠ, ale také do celého systému uměleckého vzdělávání v ČR. Uvědomujeme si, že výuka některých předmětů a oborů může být v současné době riziková (sborový zpěv, orchestry apod.), ale i v rámci práce se soubory jsme schopni uzpůsobit počty žáků do skupin, zajistit hygienická protiepidemická opatření. Jsme přesvědčeni o tom, že jsme schopni i při dodržování přísnějších hygienických pravidel uskutečňovat výuku tak, aby nedocházelo k šíření nákazy. Za zcela absurdní považujeme  uzavření individuální výuky hudebního oboru, která je realizována formou 1 žák a 1 učitel. 

     V systému českého vzdělávacího systému tvoří ZUŠ nemalou část škol. Vykazují činnost, která je v první řadě prevencí před vznikem sociálně patologických jevů ve společnosti. Uzavřením ZUŠ odsuzujeme mladší děti k delšímu pobytu ve školní družině, kde se navýší počty a epidemiologicky se zvýší riziko přenosu nemoci. Mladší žáci nemusí mít v rámci výuky ve třídách ZŠ a v družině roušky. Považujeme tedy za zcela absurdní, pokud individuální výuka či práce s malou skupinou, kde ochrana úst a nosu bude minimálně v případě vyučujícího ve všech oborech zajištěna, aby byl celý provoz ZUŠ uzavřen. Starší děti tímto budou motivovány k neformálnímu setkávání na hřištích, nádražích, nákupních centrech apod. 

Pomíjivé nejsou ani negativní ekonomické záležitosti, se kterými se musíme potýkat (nejistota výuky se promítá do placení školného i do počtu stávajícího počtu žáků). Je nám jasné, že rozhodnutí o uzavření ZUŠ do 18. 10. 2020 již nezměníme, nicméně touto cestou apelujeme, aby došlo k znovuotevření základních uměleckých škol po tomto termínu. 


Ředitelé ZUŠ Pardubického kraje


°°°°°°°°°   Níže uvádíme ke stažení Nařízení Krajské hygienické stanice Pardubického kraje, 

které je platné od 5. 10. do 18. 10. 2020   °°°°°°°°°°VIDEO vzpomínání  

aneb nečekaně zavřená škola, ale mi přesto zůstali spolu,
 i když na dálku. Děkujeme . 
Shlédněte video ve videogalerii nebo na našem fb stránkách ( tlačítko níže).Už brzy se opět 

společně potkáme :-)

     V úterý 1. září 2020 se opět potkáme v prostorách naší školy v Dolním Újezdě. Na ostatních pobočkách školy budou termíny domluvy rozvrhů upřesněny nejpozději do 28. 8. 2020 - sledujte prosím naše webové či facebookové stránky. 

V Dolním Újezdě se na Vás budeme těšit 1. září po osmé hodině ranní, kdy si společně domluvíme jak, kdy a v kolik hodin se budeme potkávat v novém školním roce. Přijďte prosím s vašimi rozvrhy ze ZŠ nebo SŠ, lépe se vše domlouvá :-). Naši nejmenší přijdou samozřejmě v doprovodu svých rodičů. K dispozici vám budeme osobně do 11:30 hodin ve škole, poté je samozřejmě možná i telefonická domluva s jednotlivými učiteli. 

    Pro případné nové zájemce o výuku v naší škole máme dobrou zprávu - ve škole se nám uvolnila kapacita (12 volných míst, zejména v nehudebních oborech ) a v současné době je ještě možné podávat elektronickou přihlášku na www.iZUS.cz (Informační systém Základních uměleckých škol), nejpozději však do 4. 9. 2020.  V případě, že potřebujete poradit, neváhejte se na nás obrátit, rádi vám na vaše otázky odpovíme. 

Věříme, že jste si prázdniny i letní dny pořádně užili, odpočinuli si a že společně s radostí vstoupíme do nového školního roku. Společně jsme byli včera, dnes a budeme i v září 2020. 

     V posledních týdnech jsem si často kladla otázku, zda někdo z nás, dospělých, se v minulosti, když jsme ještě sami navštěvovali školu, ocitl v situaci, kterou jsme nedávno prožívali všichni. Někdo si možná vzpomene na tzv. "uhelné prázdniny", kdy se na několik dnů ve školách nevyučovalo, protože v budovách nebylo možné zajistit dostatečné teplo.

Ohlédnuli se nazpět, tak musím přiznat, že jako žáci jsme tuto událost přivítali s menším či větším nadšením. S podobnou radostí přijímali naši žáci dne 10. 3. 2020 zprávu o uzavření všech typů škol v důsledku vládou vydávaných krizových opatření z důvodu šíření nové nemoci. Žáci jásali nad nečekaným "volnem od školy" a netušili, jak brzy svůj postoj přehodnotí, a jásot se změní v tiché povzdechnutí, cosi na způsob: "Nikdy bych to byl/a neřekl/a, ale mně ta škola snad i chybí...". Následovala další řada dní a vzdechy gradovali: "Už toho mám doma dost, chci do školy!" A vrcholem bylo, že některým jedincům chyběli dokonce už i učitelé 😊. 

     Nikdo z nás nebyl a ani nemohl být na tuto situaci připraven. Nikoho z nás ani nenapadlo, že by se naše životy mohly natolik vychýlit od normálu, a to během několika málo dnů. Začali jsme si všichni klást množství otázek. Jak dlouho potrvá toto opatření, jak se bude ve škole známkovat, vrátíme se vůbec ještě do školy? Probere se učivo, co zápis do Základní umělecké školy, a ještě velké množství dalších otázek. A co teprve velké téma domácí přípravy s dětmi, a to na základě úkolů a aktivit. Dají se vůbec předměty a studijní zaměření Základní umělecké školy učit na dálku?

     Jak jsem již v úvodu napsala, situace byla pro nás všechny naprosto nová a nezvyklá, snažili jsme se k ní přistupovat tak, abychom neztratili se žáky kontakt. Vnímali jsme, jak je tento způsob náročný pro vás, rodiče a vaše děti, že se pomalinku vkrádá pocit zahlcení úkoly, pocit selhání, že se nic nedá stihnout. Přesto jsme se úplně všichni v náročné situaci poměrně rychle zorientovali a naším společným úsilím bylo vzájemně komunikovat v nejrůznějších podobách. Vy, naši žáci, jste posílali od rána do večera své splněné úkoly, psali jste si s námi, telefonovali. Mnohdy jsme si s vámi byli mnohem blíž, víc jsme se poznávali, než tomu je za běžného provozu školy. Ano, říká se, že "nouze naučila Dalibora housti", nás naučila spolupráci, samostatnosti, zodpovědnosti, pečlivosti, komunikaci s druhými, technickému zdokonalení a vybavila nás mnoha dalšími plusy pro život. Dobré na tom všem je i to, že si tohle všechno většina z nás uvědomuje, ať už jsme žáci, rodiče či učitelé.

     Přijměte tedy upřímné poděkování. V mnoha rodinách je více dětí, třeba jenom jeden počítač, vy, rodiče, jste chodili do zaměstnání, pak přicházeli domů a plnili další povinnosti, ke kterým přibyla i pomoc s výukou vašich dětí, která byla mnohdy pro vás nezvyklá a možná i neznámá. Bylo toho mnohem více, co leželo na vašich bedrech. Ty pocity a stavy, které jste někdy prožívali:..... vyčerpání, únavu, občasnou zlobu, plno otázek od vašich dětí, a přitom už jste to několikrát říkali, domlouvání po dobrém a možná i po zlém, občasné pubertální poznámky...Všechno toto velice dobře známe a prožíváme i my učitelé, ve škole. Musíme vás ujistit, je to úplně normální a běžné, patří to k vzdělávacímu procesu.

Pokud jste při vzdělávání doma s dětmi prožívali docela příjemné chvíle, učení na dálku bavilo vaše děti i vás, zvládali jste to bez problémů, měli jste klidné nervy, dělalo vám vzdělávání vašeho dítěte radost, nezbývá než vám blahopřát! Musíme se pochlubit, prožíváme to také i my učitelé, ve škole. Je to normální a patří to ke vzdělávacímu procesu.

    Nezbývá mi než jménem svým i všech učitelů Základní umělecké školy moc poděkovat vám všem, našim milým žákům za úžasný přístup ke svým povinnostem, za milé osobní kontakty se svými učiteli, za upřímné názory v případě nejasností či nestíhání učiva. Naše mimořádné poděkování patří i vám rodičům, kteří jste se ujali role domácích učitelů, vychovatelů, věnovali jste všechen svůj čas, nehledě na pracovní vytížení, svým dětem. Díky za vaši velkorysost, bez níž bychom tuto nelehkou dobu nepřečkali s nadhledem. Snad mi odpustíte a dáte za pravdu, že se jako lidé dopouštíme i chyb, omylů, přešlapů. A to i my, učitelé. Možná jsme někdy byli příliš urputní, chtěli vše zvládnout najednou. Bohužel i nám nezbývalo nic jiného než den za dnem plnit to, co plnit máme, a hlavně co plnit můžeme.

     Milí rodiče, obdivujeme vaši statečnost a trpělivost, vážíme si vaší snahy, obětavosti. Smekáme pomyslný klobouk a věříme, že vám tuto péči vaše děti v budoucnu poctivě vrátí. A na otázku, zda lze nalézt něco pozitivního na celé té nelehké situaci, říkám ano. Otevřeli se před námi možnosti nových výukových přístupů, forem komunikace. Možná, že se nyní budeme dívat na školu a její význam trochu jinak. Všichni cítíme, že je možná právě teď ten pravý čas přehodnotit pohled na školu jako na instituci. Jde nám přece o naše děti, žáky. Tato situace nám rovněž poskytla zpětnou vazbu od dětí, že se do Zušky těší a že škola není takovým strašákem, jak by se mohlo zdát. Co dodat na závěr tohoto zamyšlení?

      Dovolte ještě jednou Vám všem z celého srdce poděkovat a popřát hodně sil, pevných nervů. Jsem přesvědčena, že jednou budeme na tuto kapitolu našich životů pohlížet jako na dobu, která sice byla náročná, ale přinesla i jiný pohled na naše životy.

Klidné, příjemné prožití léta, hodně hodně pohody, optimismu. Buďte všichni zdrávi. V září se na vás všechny budeme těšit, Věřte, že s radostí a s úsměvem, který bude opět vidět, přebereme vzdělávání vašich dětí do školních rukou.

Za kolektiv učitelů Základní umělecké školy 

Jana Frišová

Přijímací řízení pro školní rok 2020/2021

V současné době je přijímací řízení za námi, stejně jako trochu zvláštní školní rok 2019/2020.  Zájemci, kteří vyplnili přihlášku elektronicky, byli osloveni prostřednictvím emailu (30. 6. 2020) od vedení školy, kde naleznou rozhodnutí o přijetí pro následující školní rok. 

Všem, kteří si k nám našli cestu a absolvovali trochu složitější přijímací řízení, děkujeme a budeme se na ně těšit v září. 

Bohužel jsme museli zklamat zájemce o výuku hry na bicí nástroje a jejich přijetí odložit na příští školní rok. Pro školní rok 2020/2021 toto studijní zaměření neotvíráme. Moc děkujeme za váš zájem, i za vaše pochopení. 😊👍.

V současné době máme ještě několik volných míst 🎵🎵 pro studijní zaměření sólový a sborový zpěv, rovněž tak je ještě pár volných míst pro zájemce 🎨 🎨    o výtvarnou tvorbu. Případní zájemci o tyto obory se mohou stále ještě hlásit prostřednictvím elektronické přihlášky ( viz plakát) -  přihláška ke studiu na ZUŠ pro školní rok 2020/2021.  O případných uvolněných místech vás budeme informovat prostřednictvím našich webových stránek, prostřednictvím školního facebooku a prostřednictvím elektronického systému iZUŠ. 

Vedení ZUŠ Dolní ÚjezdMilí žáci, vážení rodiče, zvládneme to společně :-)

( duben 2020 , už skoro vzpomínkou, ale bude dobré nezapomenout.....

Vážení rodiče, milí žáci. 

Už několik dní jsme zničehonic hozeni do situace, která je náročná pro všechny. Všechno, co bylo samozřejmé a běžné, najednou není. Stejné je to pro dospělé, i pro děti. Po prvotním dětském nadšení z nečekaných prázdnin, přišla realita bez kamarádů, bez zájmových kroužků, se spoustou úkolů, a to vše v roušce, možná i se strachem a nejistotou.

Rodiče, děti i učitelé čelí něčemu, co nikdo nezažil a jen velmi těžko se v tom všichni orientujeme. Nastupuje pocit zahlcení úkoly, pocit selhání, že se nic nedá stihnout. Snad se nikoho nedotknu, když řeknu, že v těchto dnech a týdnech nejsou úkoly a učení to hlavní. Vše, co nestihneme, určitě zvládneme později, třeba příští školní rok.

Vzdělání určitě důležité je, ale když se na to zkusíme podívat s odstupem, zjistíme, co je v tuto chvíli důležité a co méně. Pro mě je důležité, aby děti přišly po návratu do školy zdravé, v psychické pohodě, ne s pocitem, že své úkoly nesplnily a že jim mnohdy ani nerozuměly. 

Nebudu vám slibovat, že nebudeme žádné úkoly zadávat, že vás nebudeme oslovovat, to určitě nechceme ani vy ani my učitelé. Dny, ve kterých budeme dětem zadávat úkoly jsou jednotně stanoveny - úterý a středa, pravidelně jednou za týden, v rámci programu IZUŠ.

Chceme být s vámi v kontaktu, a pokud si děti vzpomenou a vypracují úkoly do ZUŠky, bude to milé a fajn, Nevypadnou úplně z rytmu školy a bude to pro ně po návratu o hodně jednodušší. Ale chci vás ujistit, že na splnění zadání všech úkolů od nás, život a svět určitě nestojí. Až nastane chvíle, kdy se zase budeme moci vrátit do normálních kolejí, budeme společně zase pracovat a určitě to nejdůležitější spolu uděláme a zvládneme.

Ten čas, který teď opravdu není jednoduchý, zkusme využít ke společným chvílím stráveným s dětmi, se svými blízkými. Zkusme dělat to, co nás baví a na co nezbyl mnohdy čas - muzicírujte spolu, malujte, tancujte, čtěte si navzájem nebo si jenom povídejte. Zkrátka buďte spolu, spolu chystejte jídlo na druhý den, šijte roušky nebo třeba hrejte soutěž o nejlépe vytřenou podlahu.... Dejme dětem šanci najít, co je v tuto chvíli potřeba, co je teď to nejdůležitější, pomáhat si navzájem, myslet na své blízké. Věřte, že tuto zkušenost už nikdy nezapomenou. 

Odměňte se pohlazením, protože doma se to může. Odměňte se úsměvem, protože doma je to vidět, a je to více než žádoucí. Až skončí "rouškové" období můžeme poděkování úsměvem přenést i ven, do škol, do práce nebo jenom do ulic při vzájemné potkávání se.

Na společná setkání s úsměvem, který bude vidět se těší a pevné zdraví a hodně sil vám přeje do dalších dnů

Jana Frišová


Lednová vzpomínka (13. 1. 2020)

Krásné setkání s hudbou, úžasnými muzikanty. Moc děkujeme za koncert i velmi zajímavý seminář, kterého se zúčastnili především žáci hudebního oboru. A podle jejich slov, odcházeli plni chutě do dalšího muzicírování a ještě odpoledne živě diskutovali o klavíru, violoncellu a vůbec společném hraní. 

Děkujeme pánové. :-)

Děkujeme Danieli Junovi a Petrovi Mašlaňovi :-))

Kratičké ukázky z koncertu najdete na našem facebooku.

Hudební večer aneb když hrají dva........   

13. 1. 2020 v 18:00 hodin v koncertním sále školy

HUDEBNÍ WORKSHOP, především na téma Hudebního večera. 

14. ledna 2020 - 9:30 - 11:00 hodin v koncertním sále školy. 

Zveme především žáky klavírního a smyčcového oddělení. 

Setkání na téma společného muzicírování bude určitě přínosem žákům, pedagogům, ale i všem přátelům hudby. Po roce máme opět možnost výměny zkušeností a načerpání nových nápadů s klavíristou Danielem Junem, nově též s violoncellistou Petrem Mašlaněm. 

Těšíme se na setkání s Vámi. 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

      V letošním školním roce již naplno využíváme elektronický informační systém - iZUŠ.  Písemná podoba třídní dokumentace ( žákovské knížky, třídní knihy atd.) jsou již minulostí. Vaše dítě již nemusí nosit, hledat a opatrovat papírovou žákovskou knížku, Vy nemusíte posílat lístečky se vzkazy, které se snadno ztratí. Veškeré informace o dění v hodině, ve škole i kolem ní získáte po přihlášení do elektronického systému ZUŠ Dolní Újezd - izuš. Přihlašovací údaje jste obdrželi e-mailovou poštou. Je možné, že jste údaje ještě nepoužili, prosíme Vás o přihlášení.          

V iZUŠ najdete vše o studiu Vašeho dítěte, najdete zde kontakty na učitele i vedení školy, budete jasně a včas informováni o všech koncertech, výstavách, zájezdech prostě o celé naší škole. V elektronické žákovské knížce najdete rovněž hodnocení ( známky i bližší slovní hodnocení), v mnohých případech podrobnější popis přípravy na další hodinu. 

Ale i Vy můžete oslovit školu, napsat omluvenku, překontrolovat či upravit osobní údaje Vašeho dítěte. Nemáte-li přihlašovací údaje či jste je zapomněli, napište obratem zpět a dostanete údaje nové.

Odkaz na iZUŠ najdete rovněž na našem webu - v odkazu "více" stačí pouze jedno kliknutí na elektronický informační systém - www.izus.cz. 

Budeme se těšit na spolupráci.  Vedení školy. 

Základní umělecká škola Dolní Újezd

Škola pro malé i větší hudebníky, výtvarníky, tanečníky a dramatické umělce. V oboru hudebním, výtvarném, tanečním a literárně dramatickém navštěvuje školu se čtyřmi pobočkami celkem 450 žáků. Vedení školy tvoří ředitelka Mgr. Jana Frišová a zástupkyně ředitelky Marcela Kohoutová.

Vyberte si hudební nástroj


Desítky spokojených studentů


Konečně si umím zahrát svoje oblíbené písničky.

Netradiční přístup k výuce a báječní učitelé. Díky moc!

Moje dcera se nemůže dočkat každé další lekce. :)

Chcete se naučit hrát, malovat nebo tancovat? Vyzkoušejte nás!

Kde nás najdete?

Hlavní budova

Dolní Újezd 480

569 61

+420 731 150 587

reditelka@zus-du.cz

frisovaj18@gmail.com