Znovuotevření školy
aneb jak od 25. 5. 2020

 Vážení rodiče, 

níže naleznete vše potřebné ( formuláře, čestné prohlášení, informace o distanční formě výuky HN atd.). Nynější situace je složitá, mnohdy nepřehledná, ale věříme, že společně vše zvládneme s klidem a nadhledem.  Nebojte se komunikovat, ptát se. Zkusíme společně najít řešení. 

DŮLEŽITÉ OZNÁMENÍ!!!
ZAHÁJENÍ PREZENČNÍ VÝUKY od 25. května 2020 proběhne POUZE v individuální nástrojové výuce v hudebním oboru.

°°°°°°°°°°

Od 25. května bude dále probíhat výuka DISTANČNÍ FORMOU v KOLEKTIVNÍCH OBORECH, konkrétně nebude PREZENČNÍ výuka probíhat ve výtvarném oboru, literárně dramatickém oboru, tanečním oboru, ve sborovém zpěvu, ve všech formách hudebního praktika - tedy v souborové hře na kytaru, zobcovou flétnu, klavír a v instrumentálním souboru. 

DISTANČNÍ FORMA výuky je vyhlášena v rozsahu působnosti celé školy, prezenčně se nevyučuje v uvedených předmětech a oborech v hlavní budově ZUŠ Dolní Újezd a též neprobíhá kolektivní výuka na všech pobočkách v Morašicích, v Sebranicích a v Trstěnici. 

Uvedené rozhodnutí vydalo vedení školy z důvodu nemožnosti dodržet zpřísněné hygienické podmínky vzdělávání uvedené v manuálu MŠMT, zejména dodržení výuky v homogenních skupinách.

Děkujeme rodičům za pochopení i za trpělivost.