Land art

11.06.2020

LAND-země, ART-umění. Land art je umělecký směr, který na počátku šel proti komerčnímu umění a galerijnímu prostoru. Umění, které vzniká v přírodě a především z přírodních materiálů. Umělci záměrně zasahují do přírody, výsledné dílo je zachyceno fotografií, nebo filmem.